Verksamhetsberättelse 2018
UddevallaTaido klubb Taikei

Taikei
Uddevalla Taidoklubb är en förening där alla oavsett kön, ålder, härkomst eller religion är välkomna. Vi bedriver ideell verksamhet där alla instruktörer och styrelsemedlemmar eller andra som hjälper till gör det av fri vilja och utan ersättning.
Taido är en Japansk kampkonst som passar individer i alla åldrar där man utifrån sin egen förmåga har möjlighet och kan utvecklas både fysiskt och psykiskt. Genom träning tillsammans och via andra gemensamma aktiviteter som tävlingar, läger och team aktiviteter har vi ett stort engagemang från våra medlemmar och föräldrar. Klubben bedriver ungdoms- och vuxen träning från 12 år och uppåt samt barnverksamhet för åldrarna 5 till 12 år. I vår verksamhet har vi medlemmar från 5 år upp till 70 år med en ganska jämn könsfördelning.

Styrelsen
2018 har varit ett spännande år för klubben. På årsmötet i februari 2018 valdes Daniel Andersson till ordförande. Övriga styrelsen har bestått av Marlene Palander Berglöv som sekreterare, Inga-Lill Nilsen som kassör. Ledamöter
har varit Tommy Björkdahl, Karl-Henrik Björkhem, Richard Dahl och Rasmus Svensson.
Under året har vi haft åtta styrelsemöten där vi har behandlat allt från ekonomi, träning/instruktörer, tävlingar, graderingar, budo alliansen och andra frågor som berört klubbens medlemmar.

Tävling
I mars anordnade klubben sin årliga tävling Taikeis Öppna Mästerskap (TÖM) i Rimnershallen. Som vanligt var det en bra uppslutning och det genomfördes flera grenar för barn och ungdom/vuxna där några av grenarna gav rankingpoäng. Under året har våra medlemmar också deltagit på flera tävlingar runt om i landet och tagit medaljer i samtliga. Vi är stolta över och gratulerar alla som presterat bra och tagit medaljer för klubben under året. Några av våra medlemmar har också varit med i landslaget och några av våra nya unga förmågor också varit med på rekryteringsläger för att i framtiden ta en plats i Taido landslaget.

Träning
Klubben har under året bedrivit tre träningsgrupper. Stefan Nilsson som också är landslagstränare har varit huvudinstruktör för vuxengruppen. Marlene Palander Berglöv har varit huvudansvarig för barngruppen och Daniel Andersson har varit huvudansvarig för ungdomsgruppen. Vuxengruppen har haft två ordinarie träningar i veckan och haft möjlighet till en extra tävlingsträning på söndagar. Barngruppen har haft en träning i veckan medans ungdomarna har haft möjlighet att till två träningar i veckan.

Gradering
Klubben har under året haft två graderingstillfällen för våra medlemmar. Ett i början av juni och ett i december innan jul där flertal av våra medlemmar fick möjlighet att visa upp sina kunskaper och ta ett högre bälte. Vi gratulerar alla som tog en ny grad i Taido under året och hoppas de är lika stolta som vi i styrelsen.

Målsättningar
Klubbens målsättningar inför nästa år är att öka antalet medlemmar, ge våra medlemmar bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas utifrån sina egna förmågor samt skapa en trevlig och välkomnande atmosfär för alla gamla och nya medlemmar.

Med vänlig hälsning, Styrelsen